Números Rumano de 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero Zero -
1 Uno Unul -
2 Dos Două -
3 Tres Trei -
4 Cuatro Patru -
5 Cinco Cinci -
6 Seis șase -
7 Siete Șapte -
8 Ocho Opt -
9 Nueve Nouă -
10 Diez Zece -
11 Once Zece unul -
12 Doce Zece douâ -
13 Trece Zece trei -
14 Catorce Zece patru -
15 Quince Zece cincu -
16 Dieciséis Zece şaşe -
17 Diecisiete Zece şapte -
18 Dieciocho Zece opt -
19 Diecinueve Zece nouâ -
20 Veinte Douăzeci -
21 Veinte uno Douăzeci și unu -
22 Veintidós Douăzeci și doi -
23 Veintitrés Douăzeci și trei -
24 Veinticuatro Douăzeci și patru -
25 Veinticinco Douăzeci și cinci -
26 Veintiséis Douăzeci și șase -
27 Veintisiete Douăzeci și șapte -
28 Veintiocho Douăzeci și opt -
29 Veintinueve Douazeci si noua -
30 Treinta Treizeci -
31 Treinta y uno Treizeci și unu -
32 Treinta y dos Treizeci doi -
33 Treinta y tres Treizeci și trei -
34 Treinta y cuatro Treizeci si patru -
35 Treinta y cinco Treizeci și cinci -
36 Treinta y seis Treizeci și șase -
37 Treinta y siete Treizeci și șapte -
38 Treinta y ocho Treizeci și opt -
39 Treinta y nueve Treizeci și nouă -
40 Cuarenta Patruzeci -
41 Cuarenta y uno Patruzeci și unu la -
42 Cuarenta y dos Patruzeci și două -
43 Cuarenta y tres Patruzeci si trei -
44 Cuarenta y cuatro Patruzeci și patru -
45 Cuarenta y cinco Patruzeci și cinci -
46 Cuarenta y seis Patruzeci și șase -
47 Cuarenta y siete Patruzeci și șapte -
48 Cuarenta y ocho Patruzeci și opt -
49 Cuarenta y nueve Patruzeci și nouă -
50 Cincuenta Cincizeci -
51 Cincuenta y uno Cincizeci si unu -
52 Cincuenta y dos Cincizeci și doi -
53 Cincuenta y tres Cincizeci si trei -
54 Cincuenta y cuatro Cincizeci si patru -
55 Cincuenta y cinco Cincizeci și cinci -
56 Cincuenta y seis Cincizeci și șase -
57 Cincuenta y siete Cincizeci și șapte -
58 Cincuenta y ocho Cincizeci si opt -
59 Cincuenta y nueve Cincizeci nouă -
60 Sesenta Şaizeci -
61 Sesenta y uno Șaizeci și unu -
62 Sesenta y dos Șaizeci și doi -
63 Sesenta y tres Saizeci si trei -
64 Sesenta y cuatro Șaizeci și patru -
65 Sesenta y cinco Șaizeci și cinci -
66 Sesenta y seis Șaizeci și șase -
67 Sesenta y siete Șaizeci și șapte -
68 Sesenta y ocho Șaizeci și opt -
69 Sesenta y nueve Șaizeci și nouă -
70 Setenta Şaptezeci -
71 Setenta y uno Saptezeci si unu -
72 Setenta y dos Șaptezeci două -
73 Setenta y tres Șaptezeci trei -
74 Setenta y cuatro Șaptezeci și patru -
75 Setenta y cinco Șaptezeci și cinci -
76 Setenta y seis Șaptezeci și șase -
77 Setenta y siete Șaptezeci și șapte -
78 Setenta y ocho Șaptezeci și opt -
79 Setenta y nueve Șaptezeci și nouă -
80 Ochenta Optzeci -
81 Ochenta y uno Optzeci și unu de -
82 Ochenta y dos Optzeci două -
83 Ochenta y tres Optzeci trei -
84 Ochenta y cuatro Optzeci și patru -
85 Ochenta y cinco Optzeci și cinci -
86 Ochenta y seis Optzeci și șase -
87 Ochenta y siete Optzeci și șapte -
88 Ochenta y ocho Optzeci și opt -
89 Ochenta y nueve Optzeci și nouă -
90 Noventa Nouăzeci -
91 Noventa y uno Nouăzeci unul -
92 Noventa y dos Nouăzeci două -
93 Noventa y tres Nouazeci si trei -
94 Noventa y cuatro Nouăzeci și patru -
95 Noventa y cinco Nouăzeci și cinci -
96 Noventa y seis Nouăzeci și șase -
97 Noventa y siete Nouăzeci și șapte -
98 Noventa y ocho Nouăzeci și opt -
99 Noventa y nueve Nouăzeci și nouă -
100 Cien O sută de -