Números Persa de 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero صفر -
1 Uno یک -
2 Dos دو -
3 Tres سه -
4 Cuatro چهار -
5 Cinco پنج -
6 Seis شش -
7 Siete هفت -
8 Ocho هشت -
9 Nueve نه نفر -
10 Diez ده -
11 Once یازده -
12 Doce دوازده -
13 Trece سیزده -
14 Catorce چهارده -
15 Quince پانزده -
16 Dieciséis شانزده -
17 Diecisiete هفده -
18 Dieciocho هجده -
19 Diecinueve عدد نوزده -
20 Veinte بیست -
21 Veinte uno بیست و یک -
22 Veintidós بیست و دو -
23 Veintitrés بیست و سه -
24 Veinticuatro بیست و چهار -
25 Veinticinco بیست و پنج -
26 Veintiséis بیست و شش -
27 Veintisiete بیست و هفت -
28 Veintiocho بیست و هشت -
29 Veintinueve بیست و نه -
30 Treinta سی -
31 Treinta y uno سی و یک -
32 Treinta y dos سی و دو -
33 Treinta y tres سی وسه -
34 Treinta y cuatro سی و چهار -
35 Treinta y cinco سی و پنج -
36 Treinta y seis سی و ششم -
37 Treinta y siete سی و هفت -
38 Treinta y ocho سی و هشت -
39 Treinta y nueve سی و نهم -
40 Cuarenta چهل -
41 Cuarenta y uno چهل و یک -
42 Cuarenta y dos چهل و دو -
43 Cuarenta y tres چهل و سه -
44 Cuarenta y cuatro چهل و چهار -
45 Cuarenta y cinco چهل و پنج -
46 Cuarenta y seis چهل و شش -
47 Cuarenta y siete چهل و هفت -
48 Cuarenta y ocho چهل و هشت -
49 Cuarenta y nueve چهل و نه -
50 Cincuenta پنجاه -
51 Cincuenta y uno پنجاه یک -
52 Cincuenta y dos پنجاه دو -
53 Cincuenta y tres پنجاه و سه -
54 Cincuenta y cuatro پنجاه و چهار -
55 Cincuenta y cinco پنجاه و پنج -
56 Cincuenta y seis پنجاه و شش -
57 Cincuenta y siete پنجاه و هفت -
58 Cincuenta y ocho پنجاه و هشت -
59 Cincuenta y nueve پنجاه و نه -
60 Sesenta شصت -
61 Sesenta y uno شصت یک -
62 Sesenta y dos شصت و دو -
63 Sesenta y tres شصت و سه و -
64 Sesenta y cuatro شصت و چهار -
65 Sesenta y cinco شصت و پنج -
66 Sesenta y seis شصت و شش -
67 Sesenta y siete شصت و هفت -
68 Sesenta y ocho شصت و هشت -
69 Sesenta y nueve شصت و نه -
70 Setenta هفتاد -
71 Setenta y uno هفتاد و یک -
72 Setenta y dos هفتاد و دو -
73 Setenta y tres هفتاد و سه -
74 Setenta y cuatro هفتاد و چهار -
75 Setenta y cinco هفتاد و پنج -
76 Setenta y seis هفتاد و شش -
77 Setenta y siete هفتاد و هفت -
78 Setenta y ocho هفتاد و هشت -
79 Setenta y nueve هفتاد و نه -
80 Ochenta هشتاد -
81 Ochenta y uno هشتاد و یک -
82 Ochenta y dos هشتاد و دو -
83 Ochenta y tres هشتاد و سه -
84 Ochenta y cuatro هشتاد و چهار -
85 Ochenta y cinco هشتاد و پنج -
86 Ochenta y seis هشتاد و شش -
87 Ochenta y siete هشتاد و هفت -
88 Ochenta y ocho هشتاد و هشت -
89 Ochenta y nueve هشتاد و نه -
90 Noventa نود -
91 Noventa y uno نود و یک -
92 Noventa y dos نود و دو -
93 Noventa y tres نود و سه -
94 Noventa y cuatro نود و چهار -
95 Noventa y cinco نود و پنج -
96 Noventa y seis نود و شش -
97 Noventa y siete نود و هفت -
98 Noventa y ocho نود و هشت -
99 Noventa y nueve نود و نه -
100 Cien یکصد -