Números Maltés de 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero żero -
1 Uno Wieħed -
2 Dos żewġ -
3 Tres Tliet -
4 Cuatro Erba -
5 Cinco ħamsa -
6 Seis Sitta -
7 Siete Seba -
8 Ocho Tmien -
9 Nueve Disa -
10 Diez Għaxar -
11 Once ħdax -
12 Doce Tnax -
13 Trece Tlettax -
14 Catorce Erbatax -
15 Quince Ħmistax -
16 Dieciséis Sittax -
17 Diecisiete Sbatax -
18 Dieciocho Tmintax -
19 Diecinueve Dsatax -
20 Veinte Għoxrin -
21 Veinte uno Għoxrin wieħed -
22 Veintidós Tnejn u għoxrin -
23 Veintitrés Għoxrin tlieta -
24 Veinticuatro Erbgħa u għoxrin -
25 Veinticinco ħamsa u għoxrin -
26 Veintiséis Għoxrin sitta -
27 Veintisiete Sebgħa u għoxrin -
28 Veintiocho Tmienja u għoxrin -
29 Veintinueve Għoxrin disa -
30 Treinta Tletin -
31 Treinta y uno Tletin wieħed -
32 Treinta y dos Tnejn u tletin -
33 Treinta y tres Tlieta u tletin -
34 Treinta y cuatro Erbgħa u tletin -
35 Treinta y cinco ħamsa u tletin -
36 Treinta y seis Sitta u tletin -
37 Treinta y siete Sebgħa u tletin -
38 Treinta y ocho Tmienja u tletin -
39 Treinta y nueve Tletin disa -
40 Cuarenta Erbgħin -
41 Cuarenta y uno Erbgħin wieħed -
42 Cuarenta y dos Erbgħin tnejn -
43 Cuarenta y tres Erbgħin tlieta -
44 Cuarenta y cuatro Erbgħin erba -
45 Cuarenta y cinco ħamsa u erbgħin -
46 Cuarenta y seis Sitta u erbgħin -
47 Cuarenta y siete Sebgħa u erbgħin -
48 Cuarenta y ocho Erbgħin tmienja -
49 Cuarenta y nueve Erbgħin disa -
50 Cincuenta ħamsin -
51 Cincuenta y uno ħamsin wieħed -
52 Cincuenta y dos ħamsin tnejn -
53 Cincuenta y tres ħamsin tlieta -
54 Cincuenta y cuatro ħamsin erba -
55 Cincuenta y cinco ħamsa u ħamsin -
56 Cincuenta y seis ħamsin sitta -
57 Cincuenta y siete Seba w ħamsin -
58 Cincuenta y ocho ħamsin tmienja -
59 Cincuenta y nueve Disgħa u ħamsin -
60 Sesenta Sittin -
61 Sesenta y uno Sittin wieħed -
62 Sesenta y dos Tnejn u sittin -
63 Sesenta y tres Sittin tlieta -
64 Sesenta y cuatro Sittin erba -
65 Sesenta y cinco ħamsa u sittin -
66 Sesenta y seis Sitta u sittin -
67 Sesenta y siete Sebgħa u sittin -
68 Sesenta y ocho Sittin tmienja -
69 Sesenta y nueve Disgħa u sittin -
70 Setenta Sebgħin -
71 Setenta y uno Sebgħin wieħed -
72 Setenta y dos Sebgħin tnejn -
73 Setenta y tres Sebgħin tlieta -
74 Setenta y cuatro Erbgħa u sebgħin -
75 Setenta y cinco ħamsa u sebgħin -
76 Setenta y seis Sebgħin sitta -
77 Setenta y siete Sebg -
78 Setenta y ocho Sebgħin tmienja -
79 Setenta y nueve Disgħa u sebgħin -
80 Ochenta Tmenin -
81 Ochenta y uno Tmenin wieħed -
82 Ochenta y dos Tnejn u tmenin -
83 Ochenta y tres Tlieta u tmenin -
84 Ochenta y cuatro Tmenin erba -
85 Ochenta y cinco ħamsa u tmenin -
86 Ochenta y seis Tmenin sitta -
87 Ochenta y siete Tmenin seba -
88 Ochenta y ocho Tmenin tmienja -
89 Ochenta y nueve Tmenin disa -
90 Noventa Disgħin -
91 Noventa y uno Disgħin wieħed -
92 Noventa y dos Disgħin tnejn -
93 Noventa y tres Disgħin tlieta -
94 Noventa y cuatro Disgħin erba -
95 Noventa y cinco Disgħin ħamsa -
96 Noventa y seis Sitta u disgħin -
97 Noventa y siete Disgħin seba -
98 Noventa y ocho Tmienja u disgħin -
99 Noventa y nueve Disgħin -
100 Cien Mija -