Números Finlandés de 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero Nolla
1 Uno Yksi
2 Dos Kaksi
3 Tres Kolme
4 Cuatro Neljä
5 Cinco Viisi
6 Seis Kuusi
7 Siete Seitsemän
8 Ocho Kahdeksan
9 Nueve Yhdeksän
10 Diez Kymmenen
11 Once Yksitoista
12 Doce Kaksitoista
13 Trece Kolmetoista
14 Catorce Neljätoista
15 Quince Viisitoista
16 Dieciséis Kuusitoista
17 Diecisiete Seitsemäntoista
18 Dieciocho Kahdeksantoista
19 Diecinueve Yhdeksäntoista
20 Veinte Kaksikymmentä
21 Veinte uno Kaksikymmentäyksi
22 Veintidós Kaksikymmentäkaksi
23 Veintitrés Kaksikymmentä kolme
24 Veinticuatro Kaksikymmentäneljä
25 Veinticinco Kaksikymmentäviisi
26 Veintiséis Kaksikymmentä kuusi
27 Veintisiete Kaksikymmentä seitsemän
28 Veintiocho Kaksikymmentäkahdeksan
29 Veintinueve Kaksikymmentä yhdeksän
30 Treinta Kolmekymmentä
31 Treinta y uno Kolmekymmentäyksi
32 Treinta y dos Kolmekymmentäkaksi
33 Treinta y tres Kolmekymmentä kolme
34 Treinta y cuatro Kolmekymmentä neljä
35 Treinta y cinco Kolmekymmentä viisi
36 Treinta y seis Kolmekymmentä kuusi
37 Treinta y siete Kolmekymmentäseitsemän
38 Treinta y ocho Kolmekymmentä kahdeksan
39 Treinta y nueve Kolmekymmentä yhdeksän
40 Cuarenta Neljäkymmentä
41 Cuarenta y uno Neljäkymmentä yksi
42 Cuarenta y dos Neljäkymmentä kaksi
43 Cuarenta y tres Neljäkymmentä kolme
44 Cuarenta y cuatro Neljäkymmentä neljä
45 Cuarenta y cinco Neljäkymmentäviisi
46 Cuarenta y seis Neljäkymmentä kuusi
47 Cuarenta y siete Neljäkymmentä seitsemän
48 Cuarenta y ocho Neljäkymmentä kahdeksan
49 Cuarenta y nueve Neljäkymmentä yhdeksän
50 Cincuenta Viisikymmentä
51 Cincuenta y uno Viisikymmentä yksi
52 Cincuenta y dos Viisikymmentä kaksi
53 Cincuenta y tres Viisikymmentä kolme
54 Cincuenta y cuatro Viisikymmentä neljä
55 Cincuenta y cinco Viisikymmentä viisi
56 Cincuenta y seis Viisikymmentä kuusi
57 Cincuenta y siete Viisikymmentä seitsemän
58 Cincuenta y ocho Viisikymmentä kahdeksan
59 Cincuenta y nueve Viisikymmentä yhdeksän
60 Sesenta Kuusikymmentä
61 Sesenta y uno Kuusikymmentä yksi
62 Sesenta y dos Kuusikymmentä kaksi
63 Sesenta y tres Kuusikymmentäkolme
64 Sesenta y cuatro Kuusikymmentä neljä
65 Sesenta y cinco Kuusikymmentä viisi
66 Sesenta y seis Kuusikymmentä kuusi
67 Sesenta y siete Kuusikymmentä seitsemän
68 Sesenta y ocho Kuusikymmentä kahdeksan
69 Sesenta y nueve Kuusikymmentä yhdeksän
70 Setenta Seitsemänkymmentä
71 Setenta y uno Seitsemänkymmentä yksi
72 Setenta y dos Seitsemänkymmentä kaksi
73 Setenta y tres Seitsemänkymmentä kolme
74 Setenta y cuatro Seitsemänkymmentä neljä
75 Setenta y cinco Seitsemänkymmentä viisi
76 Setenta y seis Seitsemänkymmentä kuusi
77 Setenta y siete Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Setenta y ocho Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Setenta y nueve Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Ochenta Kahdeksankymmentä
81 Ochenta y uno Kahdeksankymmentä yksi
82 Ochenta y dos Kahdeksankymmentä kaksi
83 Ochenta y tres Kahdeksankymmentä kolme
84 Ochenta y cuatro Kahdeksankymmentä neljä
85 Ochenta y cinco Kahdeksankymmentä viisi
86 Ochenta y seis Kahdeksankymmentä kuusi
87 Ochenta y siete Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Ochenta y ocho Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Ochenta y nueve Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Noventa Yhdeksänkymmentä
91 Noventa y uno Yhdeksänkymmentäyksi
92 Noventa y dos Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Noventa y tres Ninety kolme
94 Noventa y cuatro Ninety neljä
95 Noventa y cinco Yhdeksänkymmentä viisi
96 Noventa y seis Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Noventa y siete Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Noventa y ocho Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Noventa y nueve Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Cien Sata