Números Estonio de 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero null -
1 Uno üks -
2 Dos Kaks -
3 Tres Kolm -
4 Cuatro Neli -
5 Cinco Viis -
6 Seis Kuus -
7 Siete Seitse -
8 Ocho Kaheksa -
9 Nueve üheksa -
10 Diez Kümme -
11 Once üksteist -
12 Doce Kaksteist -
13 Trece Kolmteist -
14 Catorce Neliteist -
15 Quince Viisteist -
16 Dieciséis Kuusteist -
17 Diecisiete Seitseteist -
18 Dieciocho Kaheksateist -
19 Diecinueve üheksateist -
20 Veinte Kakskümmend -
21 Veinte uno Kakskümmend üks -
22 Veintidós Kakskümmend kaks -
23 Veintitrés Kakskümmend kolm -
24 Veinticuatro Kakskümmend neli -
25 Veinticinco Kakskümmend viis -
26 Veintiséis Kakskümmend kuus -
27 Veintisiete Kakskümmend seitse -
28 Veintiocho Kakskümmend kaheksa -
29 Veintinueve Kakskümmend üheksa -
30 Treinta Kolmkümmend -
31 Treinta y uno Kolmkümmend üks -
32 Treinta y dos Kolmkümmend kaks -
33 Treinta y tres Kolmkümmend kolm -
34 Treinta y cuatro Kolmkümmend neli -
35 Treinta y cinco Kolmkümmend viis -
36 Treinta y seis Kolmkümmend kuus -
37 Treinta y siete Kolmkümmend seitse -
38 Treinta y ocho Kolmkümmend kaheksa -
39 Treinta y nueve Kolmkümmend üheksa -
40 Cuarenta Nelikümmend -
41 Cuarenta y uno Nelikümmend üks -
42 Cuarenta y dos Nelikümmend kaks -
43 Cuarenta y tres Nelikümmend kolm -
44 Cuarenta y cuatro Nelikümmend neli -
45 Cuarenta y cinco Nelikümmend viis -
46 Cuarenta y seis Nelikümmend kuus -
47 Cuarenta y siete Nelikümmend seitse -
48 Cuarenta y ocho Nelikümmend kaheksa -
49 Cuarenta y nueve Nelikümmend üheksa -
50 Cincuenta Viiskümmend -
51 Cincuenta y uno Viiskümmend üks -
52 Cincuenta y dos Viiskümmend kaks -
53 Cincuenta y tres Viiskümmend kolm -
54 Cincuenta y cuatro Viiskümmend neli -
55 Cincuenta y cinco Viiskümmend viis -
56 Cincuenta y seis Viiskümmend kuus -
57 Cincuenta y siete Viiskümmend seitse -
58 Cincuenta y ocho Viiskümmend kaheksa -
59 Cincuenta y nueve Viiskümmend üheksa -
60 Sesenta Kuuskümmend -
61 Sesenta y uno Kuuskümmend üks -
62 Sesenta y dos Kuuskümmend kaks -
63 Sesenta y tres Kuuskümmend kolm -
64 Sesenta y cuatro Kuuskümmend neli -
65 Sesenta y cinco Kuuskümmend viis -
66 Sesenta y seis Kuuskümmend kuus -
67 Sesenta y siete Kuuskümmend seitse -
68 Sesenta y ocho Kuuskümmend kaheksa -
69 Sesenta y nueve Kuuskümmend üheksa -
70 Setenta Seitsekümmend -
71 Setenta y uno Seitsekümmend üks -
72 Setenta y dos Seitsekümmend kaks -
73 Setenta y tres Seitsekümmend kolm -
74 Setenta y cuatro Seitsekümmend neli -
75 Setenta y cinco Seitsekümmend viis -
76 Setenta y seis Seitsekümmend kuus -
77 Setenta y siete Seitsekümmend seitse -
78 Setenta y ocho Seitsekümmend kaheksa -
79 Setenta y nueve Seitsekümmend üheksa -
80 Ochenta Kaheksakümmend -
81 Ochenta y uno Kaheksakümmend üks -
82 Ochenta y dos Kaheksakümmend kaks -
83 Ochenta y tres Kaheksakümmend kolm -
84 Ochenta y cuatro Kaheksakümmend neli -
85 Ochenta y cinco Kaheksakümmend viis -
86 Ochenta y seis Kaheksakümmend kuus -
87 Ochenta y siete Kaheksakümmend seitse -
88 Ochenta y ocho Kaheksakümmend kaheksa -
89 Ochenta y nueve Kaheksakümmend üheksa -
90 Noventa Üheksakümmend -
91 Noventa y uno Üheksakümmend üks -
92 Noventa y dos Üheksakümmend kaks -
93 Noventa y tres Üheksakümmend kolm -
94 Noventa y cuatro Üheksakümmend neli -
95 Noventa y cinco Üheksakümmend viis -
96 Noventa y seis Üheksakümmend kuus -
97 Noventa y siete Üheksakümmend seitse -
98 Noventa y ocho Üheksakümmend kaheksa -
99 Noventa y nueve Üheksakümmend üheksa -
100 Cien Sada -