Números Eslovaco de 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero Nula -
1 Uno Jeden -
2 Dos Dve -
3 Tres Tri -
4 Cuatro štyri -
5 Cinco Päť -
6 Seis šesť -
7 Siete Sedem -
8 Ocho Osem -
9 Nueve Deväť -
10 Diez Desať -
11 Once Jedenásť -
12 Doce Dvanásť -
13 Trece Trinásť -
14 Catorce štrnásť -
15 Quince Pätnásť -
16 Dieciséis šestnásť -
17 Diecisiete Sedemnásť -
18 Dieciocho Osemnásť -
19 Diecinueve Devätnásť -
20 Veinte Dvadsať -
21 Veinte uno Dvadsaťjeden -
22 Veintidós Dvadsať dva -
23 Veintitrés Dvadsať tri -
24 Veinticuatro Dvadsať štyri -
25 Veinticinco Dvadsaťpäť -
26 Veintiséis Dvadsať šesť -
27 Veintisiete Dvadsať sedem -
28 Veintiocho Dvadsať osem -
29 Veintinueve Dvadsať deväť -
30 Treinta Tridsať -
31 Treinta y uno Tridsať jedna -
32 Treinta y dos Tridsať dva -
33 Treinta y tres Tridsať tri -
34 Treinta y cuatro Tridsať štyri -
35 Treinta y cinco Tridsať päť -
36 Treinta y seis Tridsaťšesť -
37 Treinta y siete Tridsaťsedem -
38 Treinta y ocho Tridsať osem -
39 Treinta y nueve Tridsaťdeväť -
40 Cuarenta štyridsať -
41 Cuarenta y uno štyridsať jedna -
42 Cuarenta y dos štyridsaťdva -
43 Cuarenta y tres štyridsať tri -
44 Cuarenta y cuatro štyridsať štyri -
45 Cuarenta y cinco štyridsaťpäť -
46 Cuarenta y seis štyridsať šesť -
47 Cuarenta y siete štyridsaťsedem -
48 Cuarenta y ocho štyridsať osem -
49 Cuarenta y nueve štyridsať deväť -
50 Cincuenta Päťdesiat -
51 Cincuenta y uno Päťdesiat jedna -
52 Cincuenta y dos Päťdesiat dva -
53 Cincuenta y tres Päťdesiat tri -
54 Cincuenta y cuatro Päťdesiat štyri -
55 Cincuenta y cinco Päťdesiat päť -
56 Cincuenta y seis Päťdesiat šesť -
57 Cincuenta y siete Päťdesiat sedem -
58 Cincuenta y ocho Päťdesiat osem -
59 Cincuenta y nueve Päťdesiat deväť -
60 Sesenta šesťdesiat -
61 Sesenta y uno šesťdesiat jedna -
62 Sesenta y dos šesťdesiat dva -
63 Sesenta y tres šesťdesiat tri -
64 Sesenta y cuatro šesťdesiat štyri -
65 Sesenta y cinco šesťdesiatpäť -
66 Sesenta y seis Sixty six -
67 Sesenta y siete šesťdesiat sedem -
68 Sesenta y ocho šesťdesiat osem -
69 Sesenta y nueve šesťdesiat deväť -
70 Setenta Sedemdesiat -
71 Setenta y uno Sedemdesiat jedna -
72 Setenta y dos Sedemdesiatdva -
73 Setenta y tres Sedemdesiat tri -
74 Setenta y cuatro Sedemdesiat štyri -
75 Setenta y cinco Sedemdesiatpäť -
76 Setenta y seis Sedemdesiatšesť -
77 Setenta y siete Sedemdesiatsedem -
78 Setenta y ocho Sedemdesiatosem -
79 Setenta y nueve Sedemdesiat deväť -
80 Ochenta Osemdesiat -
81 Ochenta y uno Osemdesiat jedna -
82 Ochenta y dos Osemdesiatdva -
83 Ochenta y tres Osemdesiat tri -
84 Ochenta y cuatro Osemdesiat štyri -
85 Ochenta y cinco Osemdesiatpäť -
86 Ochenta y seis Osemdesiat šesť -
87 Ochenta y siete Osemdesiat sedem -
88 Ochenta y ocho Osemdesiat osem -
89 Ochenta y nueve Osemdesiat deväť -
90 Noventa Deväťdesiat -
91 Noventa y uno Deväťdesiat jedna -
92 Noventa y dos Deväťdesiatdva -
93 Noventa y tres Deväťdesiat tri -
94 Noventa y cuatro Deväťdesiat štyri -
95 Noventa y cinco Deväťdesiat päť -
96 Noventa y seis Deväťdesiat šesť -
97 Noventa y siete Deväťdesiat sedem -
98 Noventa y ocho Deväťdesiat osem -
99 Noventa y nueve Deväťdesiat deväť -
100 Cien Sto -