Números Bielorruso de 1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Cero нуля -
1 Uno адзін -
2 Dos два -
3 Tres тры -
4 Cuatro чатыры -
5 Cinco пяць -
6 Seis шэсць -
7 Siete сем -
8 Ocho восем -
9 Nueve дзевяць -
10 Diez дзесяць -
11 Once адзінаццаць -
12 Doce дванаццаць -
13 Trece трынаццаць -
14 Catorce чатырнаццаць -
15 Quince пятнаццаць -
16 Dieciséis шаснаццаць -
17 Diecisiete семнаццаць -
18 Dieciocho васемнаццаць -
19 Diecinueve дзевятнаццаць -
20 Veinte дваццаць -
21 Veinte uno дваццаць адзін -
22 Veintidós дваццаць два -
23 Veintitrés дваццаць тры -
24 Veinticuatro дваццаць чатыры -
25 Veinticinco дваццаць пяць -
26 Veintiséis дваццаць шэсць -
27 Veintisiete дваццаць сем -
28 Veintiocho дваццаць восем -
29 Veintinueve дваццаць дзевяць -
30 Treinta трыццаць -
31 Treinta y uno трыццаць адзін -
32 Treinta y dos трыццаць два -
33 Treinta y tres трыццаць тры -
34 Treinta y cuatro трыццаць чатыры -
35 Treinta y cinco трыццаць пяць -
36 Treinta y seis трыццаць шэсць -
37 Treinta y siete трыццаць сем -
38 Treinta y ocho трыццаць восем -
39 Treinta y nueve трыццаць дзевяць -
40 Cuarenta сорак -
41 Cuarenta y uno сорак адзін -
42 Cuarenta y dos сорак два -
43 Cuarenta y tres сорак тры -
44 Cuarenta y cuatro сорак чатыры -
45 Cuarenta y cinco сорак пяць -
46 Cuarenta y seis сорак шэсць -
47 Cuarenta y siete сорак сем -
48 Cuarenta y ocho сорак восем -
49 Cuarenta y nueve сорак дзевяць -
50 Cincuenta пяцьдзесят -
51 Cincuenta y uno пяцьдзесят адзін -
52 Cincuenta y dos пяцьдзесят два -
53 Cincuenta y tres пяцьдзесят тры -
54 Cincuenta y cuatro пяцьдзесят чатыры -
55 Cincuenta y cinco пяцьдзесят пяць -
56 Cincuenta y seis пяцьдзесят шэсць -
57 Cincuenta y siete пяцьдзесят сем -
58 Cincuenta y ocho пяцьдзесят восем -
59 Cincuenta y nueve пяцьдзесят дзевяць -
60 Sesenta шэсцьдзесят -
61 Sesenta y uno шэсцьдзесят адзін -
62 Sesenta y dos шэсцьдзесят два -
63 Sesenta y tres шэсцьдзесят тры -
64 Sesenta y cuatro шэсцьдзесят чатыры -
65 Sesenta y cinco шэсцьдзесят пяць -
66 Sesenta y seis шэсцьдзесят шэсць -
67 Sesenta y siete шэсцьдзесят сем -
68 Sesenta y ocho шэсцьдзесят восем -
69 Sesenta y nueve шэсцьдзесят дзевяць -
70 Setenta семдзесят -
71 Setenta y uno семдзесят адзін -
72 Setenta y dos семдзесят два -
73 Setenta y tres семдзесят тры -
74 Setenta y cuatro семдзесят чатыры -
75 Setenta y cinco семдзесят пяць -
76 Setenta y seis семдзесят шэсць -
77 Setenta y siete семдзесят сем -
78 Setenta y ocho семдзесят восем -
79 Setenta y nueve семдзесят дзевяць -
80 Ochenta восемдзесят -
81 Ochenta y uno восемдзесят адзін -
82 Ochenta y dos восемдзесят два -
83 Ochenta y tres восемдзесят тры -
84 Ochenta y cuatro восемдзесят чатыры -
85 Ochenta y cinco восемдзесят пяць -
86 Ochenta y seis восемдзесят шэсць -
87 Ochenta y siete восемдзесят сем -
88 Ochenta y ocho восемдзесят восем -
89 Ochenta y nueve восемдзесят дзевяць -
90 Noventa дзевяноста -
91 Noventa y uno дзевяноста адзін -
92 Noventa y dos дзевяноста два -
93 Noventa y tres дзевяноста тры -
94 Noventa y cuatro дзевяноста чатыры -
95 Noventa y cinco дзевяноста пяць -
96 Noventa y seis дзевяноста шэсць -
97 Noventa y siete дзевяноста сем -
98 Noventa y ocho дзевяноста восем -
99 Noventa y nueve дзевяноста дзевяць -
100 Cien сто -